طرح بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE PLAN
rohollah kazemi

طرح بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE PLAN

الف) چگونگی تدوین و ویژگی های خط مشی در شرکت

ب) تدوین نمودار سازمانی شرکت با تکیه بر موارد HSE

ج) تعریف شرح وظایف اعضا و کمیته HSE و دیگر اعضای مرتبط

د) گردشکار شناسایی خطر و ارزیابی ریسک

ه) برنامه آموزشی ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی

و) چگونگی تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و تهیه و تکمیل فرم های مربوطه

ی) دستور العمل های مرتبط با HSE

شروع دوره 1400/10/11 پایان دوره 1400/10/14

ساعت  12 الی 19

مهلت ثبت نام : 1400/10/9

مدرس : آقای دکتر روح اله کاظمی

هزینه ثبت نام برای فراگیران آزاد : 5/000/000 ریال


قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت در واحد های صنفی

قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت در واحد های صنفی

 چگونگی تدوین و ویژگی های خط مشی در شرکت - تدوین نمودار سازمانی شرکت با تکیه بر موارد HSE - تعریف شرح وظایف اعضاء و کمیته HSE و دیگر اعضاء مرتبط - گردشکار شناسایی خطر و ارزیابی ریسک - برنامه آموزشی ایمنی،‌ بهداشتی و زیست محیطی - چگونگی تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و تهیه و تکمیل فرمهای مربوطه - دستورالعمل های مرتبط با HSE

8 ساعت آموزش - شروع دوره 1400/06/07

در 2 جلسه مورخ 1400/06/07 - 1400/06/08

مهلت ثبت نام : 1400/06/06

مدرس : آقای مهندس محمد رضا مرشددوست

هزینه ثبت نام برای فراگیران آزاد : 3/000/000 ریال


كارشناسي خودرو( پیشرفته ) گرایش تجهیزات ایمنی و رفاهی
davood esmaeili

كارشناسي خودرو( پیشرفته ) گرایش تجهیزات ایمنی و رفاهی

تشخیص عیوب و قطعات دست دوم نصب شده بر روی خودروهای داخلی و وارداتی - بازدید آپشنهای ایمنی و رفاهی و ارزیابی سلامت آنها - اصالت آپشنها وتشخیص آن - راههای تشخیص قطعات ایمنی و رفاهی فیک (غیرفابریک بی کیفیت) نصب شده بر روی خودرو - تخمین حدودی کارکرد واقعی کیلومتر خودرو

16 ساعت آموزش - شروع دوره 1400/02/27

مهلت ثبت نام : 1400/02/25

مدرس : آقای داود اسماعیلی

هزینه ثبت نام برای فراگیران آزاد : 10.000.000 ریال

ثبت نام برای پرسنل شهرداری و دانشجویان مراکز علمی-کاربردی شهرداری با تخفیف : 8.000.000 ریال

آشنایی با سیستم های کشف و اعلام حریق(دوره مقدماتی)
mohammad shakouri

آشنایی با سیستم های کشف و اعلام حریق(دوره مقدماتی)

تاریخچه سیستم اعلام حریق - اهداف حفاظت در برابر حریق - انواع سیستم های اعلام حریق - قوانین و مقررات زون بندی حریق - اجزای سیستم اعلام حریق - انواع کاشف های تشخیص حریق - انواع تجهیزات هشدار و اعلام حریق - شناخت انواع مدارها و مسیرهای ارتباطی سیستم - نواحی تحت حفاظت سیستم - بازرسی و تست سیستم های اعلام حریق

10 ساعت آموزش - سوم تا پنجم خرداد 1400

مهلت ثبت نام : 1400/02/31

مدرس : آقای محمد شکوری

هزینه ثبت نام برای فراگیران آزاد : 8.000.000 ریال

ثبت نام برای پرسنل شهرداری و دانشجویان مراکز علمی-کاربردی شهرداری با تخفیف : 6.000.000 ریال

دوره تخصصی عملی ایمنی معماری ( کار با نقشه ) - مبحث سوم مقررات ملی ساختمان
kamran abdolihosein mortazavi nejad

دوره تخصصی عملی ایمنی معماری ( کار با نقشه ) - مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

اجزای تشکیل دهنده راه خروج ( دسترس خروج ، خروج ، تخلیه خروج) - ضوابط اختصاصی هر بخش از راه خروج ( روشنایی ، انواع در ها، انواع پله ها ، علائم راه خروج و…) - معرفی انواع تصرف ها و ضوابط مختص هر یک از تصرف ها ( تصرف مسکونی ، تصرف تجاری ، تصرف صنعتی ، تصرف انباری ، تصرف اداری ، تصرف آموزشی و….) - ضوابط ساختمان های خاص شامل ( ساختمان عمیق ، آتریوم و…) - ضوابط ساختمان های بلند مرتبه

ضوابط تکمیلی :  الف) آسانسور آتش نشان - ب)  فضایی امن - ج) جانمای پارک خودرو آتش نشان - د) موانع دود و آتش

8 ساعت آموزش - شروع دوره 1400/04/03 الی 1400/04/17

مهلت ثبت نام : 1400/03/31

مدرسان : آقایان کامران عبدولی - حسین مرتضوی نژاد

هزینه ثبت نام برای فراگیران آزاد : 7.000.000 ریال

ثبت نام برای پرسنل شهرداری و دانشجویان مراکز علمی-کاربردی شهرداری با تخفیف : 5.500.000 ریال